Nan lane 70 yo, Tiga, yon atis ayisyen, ak Mod, yon zanmi l, louvri yon kay pou abitan nan zòn Fèmat. Yo ba yo penso, penti ak twal. Yo kreye yon sant nan Swason-la-Montay, nan mòn tou pre Pòtoprens. Yo te bay gwoup la non « Sen Solèy ». Andre Malraux, yon ekriven franse ki te minis lakilti nan gouvènman Jeneral De Gaulle, vizite « Sen Solèy ». Li ekri yon liv ki rele L’intemporel », kote li fè gwoup la vin selèb nan lemonn antye. Li tonbe pou penti ayisyen an. Li ekri : « Gen yon nasyon atis ki rete Ayiti ».

An 1978, gwoup la eklate. Louisiane Saint Fleurant, Denis Smith, Dieuseul Paul, Levoy Exil ak Prospère Pierre Louis mete ansanm e yo rele tèt yo « 5 solèy ».

Istwa « Sen Solèy » montre tout kalite atistik ki anndan pèp ayisyen an. Lè yo jwenn mwayen, yo fè tout moun sezi jan yo gen imaginasyon, jan yo konn marye koulè ak konpozisyon, san yo pat janm al lekòl pou sa. Nèg save ret bèbè : yo pa jwenn okenn bagay ki ta esplike poukisa pa gen lòt peyi kon sa.

Gwoup Sen Solèy

Yon tablo Levoy Egzil / Foto : Jan Iv Ifye