Sa k ap pase

Pap Franswa gen pou l vizite Lejip vandredi 28 ak samdi 29 avril. Èske lavi pap la an danje nan yon peyi kote leta islamik sot touye 45 patizan Jezi-Kri jou dimanch de Ramo ki sot pase a ? Li pa vle sévi ak yon machin blende pou l sikile, alòske se lakoutim pou anpil gwo chèf.  Lejip pa yon demokrasi. Lame te pran pouvwa an 2014 pou bare frè mizilman yo, yon gwoup fanatik. Kifèla, anpil moun nan kè sote, paske fanatik yo ta renmen disparèt pap la : dapre yo, se li ki alatèt « kwaze » yo. Isit, Italyen yo pap pran chans. Tankou nou wè sou foto sa a mwen pran mèkredi 26 avril, lame italyen veye sou Vatikan. Malerèzma, nou tout konnen nou pa kapab di anyen pap rive, paske yon fanatik gen dwa vin touye tèt li nenpòt ki jou, nenpòt ki kote.

​Èske Pap la an danje ?

Foto : Jean-Yves Urfié