Se Dewitt Peters, yon pent ameriken, ki kreye « Centre d’Art » nan Pòtoprens, an 1944. Sa te pèmèt anpil atis ayisyen te kapab devlope talan yo, paske se la yo te jwenn zouti, tankou penso, twal, penti, eksetera. Mwen te konn al vizite dènye direktris la, Francine Murat, ki mouri ann egzil. Tranblemann tè te kraze kay la, men yo reyisi sove pi fò nan koleksyon yo. Nou kapab wè istwa « Centre d’Art » nan yon video Ann Lescot fè ki rele « Emergence et renouveau ».