Meditasyon
Misyon
Sa k ap pase
Atis yo
Devlòpman

Kongregasyon Lespri Sen an gen yon misyon. Se règleman nou an ki di sa l ye :

« Nou kwè misyon an, se pote Bon Nouvèl la toupatou. Sa vle di nou gen 3 devwa :

  • Liberasyon total kapital tout moun ;

  • Travay pou mete jistis ak lapè toupatou ;

  • Patisipe nan devlòpman.

Kifèla, nou se « avoka, sipò ak defansè sa ki fèb ak piti yo kont tout moun k ap toupizi yo. » Pou nou kab bay bon rezilta nan batay pou lajistis, nou fè tou sa n kapab pou konprann rapò ki genyen ant ka chak moun ak chapant sosyete a.

Nou koute sa pwofèt yo gen pou yo di. Ak bon konprann, nou ankouraje yo louvri nouvo wout pou travay nou an. (Règleman lavi espiriten yo, n° 14) 

Patrick Vilaire, atis ayisyen

Prizonye nan kaj

Foto : Jean-Michel Gelmetti

Misyon Kongregasyon Lespri Sen an