Sa k ap pase

Makout yo pa nan pèdi tan. Apenn yo tounen sou pouvwa, men yo pral remete lame sou nou. Èske gen moun ki reyaji nan sosyete a ? Èske yo konprann, lajan lame pral manje pap prale nan lekòl, nan wout, nan lopital, eksetera ? Tank, avyon, elikoptè, se bagay ki koute chè... Ayiti te gen chans pa gen lame pandan 22 an. Men chans lan ale. "La chance qui passe" comme disait le grand comédien de Tabarre. Ala traka ! Menm jou mwen li lèt premye minis voye bay minis defans lan sou lame a, mwen jou sa a, mwen wè foto viktim siklòn yo k ap dòmi nan twou gwòt yo.

An plis, si mwen di sa an piblik, mwen konnen yo pral di : dekidwa blan mannan sa a ap pale ? Nwaris yo ak lame, se senkant kòb ak 2 gouden. Yo bliye fraz yon ekriven women te ekri : « Homo sum humani nihil a me alienum puto » (Se moun mwen ye, tou sa ki gade moun, sa gade m tou). Menm si yo pa kontan, m ap fout pale kanmenm, paske se Po Lanvè mwen ye.

Makout yo pa nan pèdi tan

Ozetazini, Donald Trump ta renmen bare imigre ki soti nan plizyè peyi mizilman. An Frans, Marine Le Pen ta renmen fè sa tou. Okontrè, Pap Franswa al vizite yo. Li fèk tounen Vatikan apre yon vizit 2 jou (28 ak 29 avril 2017) ann Ejip. Nan jounal ak televizyon, nou wè Pap la k ap bo Sheik Ahmed el-Tayyib, chèf moske Al-Azhar, pi gwo sant teyolojik pou mizilman sinit yo. (Relijyon Islam divize ant Sinit ak Chiyit yo, tankou patizan Jezi-Kri yo divize ant katolik ak pwotestan yo) Se premye fwa yon Pap fè sa. Nan vwayaj sa a, Pap Franswa montre, li pa dakò ak politisyen tankou Trump ak Le Pen k ap simen rayisans ant moun pou yo ka monte sou pouvwa. An menm tan tou, il kwè relijyon yo kapab viv byen youn bò kòt lòt, e li vle konsole Legliz kopt ejipsyen ki fèk sibi plizyè atak nan men fanatik Leta islamik yo. Ann Ayiti, Legliz katolik ak Legliz protestan yo te konn pèsekite moun k ap sévi lwa. Mwen swete pou n suiv egzanp Pap la, dekwa pou chak moun kapab sèvi sa l vle, san yo pa lonje dwèt sou li. Ou gen dwa menm pa kwè nan anyen : se sa yo rele libète.

Vwayaj Pap Franswa ann Ejip : yon kokenn chenn evènman

Foto a montre Pap Franswa sou plas Sen Pyè, nan Vatican / Foto : Eric Jimenez, Wikimedia commons.