Soti 16 rive 18 fevriye, te gen yon reyinyon jeneral tout mouvman popilè ki soti nan peyi Amerik yo. Rasanbleman sa a fèt nan Modesto (Kalifoni, Etazini). Pap Franswa voye yon mesaj ba yo. Nou kapab jwenn tèks Pap la ann angle isit.

Mouvman sa yo ap lite pou 3 dwa fondal-natal ki rele – nan lang panyòl - : Tierra, Trabajo, Techo, kidonk, an kreyòl, Tè, Travay, Tèt kay.

Mwen ankouraje nou li tout mesaj la, men, m ap ban nou yon ti goute.

Pap la di : « Mwen kontan wè n ap travay ansanm pou n jwenn jistis sosyal la. Mwen swete pou sa gaye nan tout dyosèz yo, paske l ap bati pon ant pèp yo epi ant moun yo. Pon sa yo kapab kraze mi rejete, endiferans, rasis ak endiferans. » Si m konprann byen, Pap la fann dèyè prezidan ameriken, san l pa nonmen l, paske prezidan an ta vle mete yon mi ant Etazini ak Meksik.

Pi lwen, Pap la atake diktati lajan an : « yon sistèm k ap fè anpil moun soufri, ki atake alafwa diyite pèp yo ak lakay nou tout (li vle di : anviwònman an) dekwa pou l kenbe diktati envizib lajan an k ap garanti privilèj yon ti ponyen moun. »

Pi fò toujou, apre desizyon rasis prezidan ameriken an ki ta vle bare imigre ki soti nan 7 peyi mizilman, Pap la di : « Pa gen nasyon ki kriminèl, pa gen relijyon ki teroris. Relijyon kretyen pa teroris. relijyon juif pa teroris, relijyon mizilman pa teroris.... Pa gen nasyon ki kriminèl, ou byen nasyon k ap vann dwòg, oubyen nasyon ki vyolan. »

Pap la fann dèyè Twonmp

Pap Franswa nan mian jenn yo

Photo : Wikimedia commons